...

Privacy verklaring

Annemarie Knoop gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Annemarie Knoop dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.annemarieknoop.com/contact of door je in te schrijven voor de Mind-Walk, Relax-Dance of een intakegesprek. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Telefoonnummer /mobiel nummer partner
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, werkgegevens.

Waarom is dat nodig?
Annemarie Knoop heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om je een persoonlijk coachtraject te kunnen bieden en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Daarnaast heeft het als doel om telefonisch contact mogelijk te maken, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. En om goederen te kunnen afleveren. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw coaching. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Annemarie Knoop bewaart jouw persoonsgegevens 7 jaar na beëindiging van de coaching. Dit in verband met wettelijke verplichtingen naar de Belastingdienst.

Delen met anderen
Annemarie Knoop zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere dienstverleners voor coachingsdoeleinden. Annemarie Knoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@annemarieknoop.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Annemarie Knoop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-12556446 of via contact@annemarieknoop.com.

Meer informatie Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Annemarie Knoop kun je contact opnemen met mij via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wijzigingen
Ik behoudt ten allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. Ik zal deze wijziging aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Annemarie Knoop

contact@annemarieknoop.com

06-12556446

Social Media

Let's
connect!

Blog

Lees mijn laatste blog en je bent weer helemaal op de hoogte!

Lees verder

Contact

Mail me voor meer informatie of een GRATIS kennismakingsgesprek!

Mail Annemarie
^